Naše knihy

Váš e-mail *

Ediční plán

Velké dějiny zemí Koruny české KOMPLET

Úvod » Společenské vědy » Velké dějiny zemí Koruny české » Velké dějiny zemí Koruny české KOMPLET

kolektiv autorů, Velké dějiny zemí Koruny české KOMPLET

kolektiv autorů
Velké dějiny zemí Koruny české KOMPLET

ISBN: 80-7185-264-3

Hmotnost: 25,000 kg

Dostupnost: skladem

bez DPH s DPH
běžná cena13 463,60 Kč14 810,00 Kč
vaše cena10 770,90 Kč11 848,00 Kč
úspora (20 %)2 692,70 Kč2 962,00 Kč
ks
DOTISK V 3/2015 Největší dokončený projekt české historiografie. Kompletní dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1945. 15dílů v 19 svazcích, téměř 14.000 stran, 2819 obrázků, 161 map. Charakteristiky dílů: I. Do roku 1197: Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova. II. 1197–1250: Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích. III. 1250–1310: Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců. IV a. 1310–1402: Doba Jana Lucemburského a Karla IV. – český stát v zenitu velmocenského vývoje. IV b. 1310–1402: Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic. V. 1402–1437: České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek. VI. 1437–1526: Doba poděbradská a jagellonská – rozmach stavovské monarchie. VII. 1526–1618: Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků. VIII. 1618–1683: České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení „tureckého nebezpečí“. IX. 1683–1740: Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích. X. 1740–1792: Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích. XI a. 1792–1860: Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa. XI b. 1792–1860: Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích. XII a. 1860–1890: Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka. XII b. 1890–1918: České země „továrnou habsburské monarchie“ i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války. XIII. 1918–1929: Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury. XIV. 1929–1938: Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky „apeassementu“ – republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize. XV a. 1938–1945: Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války. XV b. 1938–1945: Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení československé republiky.
 
Datum vydání: 26.2.2014
Formát: 145 x 205
Počet stran: 13 628
Vazba: vázaná

Paseka po Palackém - Jiří Peňás - Lidové noviny, 132 kB
Poláci nám řekli, že jsme blázni - Ladislav Horáček - Reflex, 114 kB
Devatenáct knih splaceného dluhu - Jiří Rak - Reflex, 130 kB
Nic nekončí, dějiny budou pořád - Ivan Matějka - Literární noviny, 127 kB

Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!


Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?