Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Zrzavý Jan – Storch David – Mihulka Stanislav

Zrzavý Jan – Storch David – Mihulka Stanislav

Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (*1964), se na Biologické fakultě Jihočeské univerzity a v Entomologickém ústavu AVČR zabývá fylogenezí živočichů a evoluční morfologií členovců; je autorem řady odborných článků a častým přispěvatelem do časopisu Vesmír. Mgr. Stanislav Mihulka (1973) se na Biologické fakultě JU a v Botanickém ústavu AVČR zabývá ekologií a evolucí rostlin a ekologickými invazemi; je autorem jedné knihy a řady odborných a popularizačních článků. David Storch, Ph.D. (1970), se v Centru pro teoretická studia UK zabývá obecnou a evoluční ekologií a ekologií společenstev lesních a vodních ptáků; přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a Biologické fakultě JU v Českých Budějovicích; je autorem dvou knih, řady odborných článků a častým přispěvatelem do časopisu Vesmír.