Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Zázvorková Blanka – Louda Jiří

Zázvorková Blanka – Louda Jiří

Jiří Louda, autor textu je historik, spravuje historický fond a archiv. Blanka Zázvorková je správkyní fondu fotografií Krkonošského muzea.