Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Wirth Zdeněk – Štech Václav V. – Vojtíšek Václav

Wirth Zdeněk – Štech Václav V. – Vojtíšek Václav

PhDr. Václav Vilém Štech (1885 -1974), profesor Akademie výtvarných umění, byl od počátku své vědecké dráhy úzce spjat s uměleckými dějinami Prahy. Jeho studie o zmizelém Starém Městě pochází z roku 1916. PhDr. Zdeněk Wirth (1878 -1961), bývalý přednosta kulturního odboru ministerstva školství, byl významným znalcem umělecké minulosti Prahy. PhDr. Václav Vojtíšek (1883 -1974), archivář hlavního města Prahy a profesor české University Karlovy. Studie o dějinách Podskalí vyšla po prvé v r.1919.