Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Wirth Zdeněk – Poche Emanuel

Wirth Zdeněk – Poche Emanuel

PhDr. Zdeněk Wirth (1878 -1961), bývalý přednosta kulturního odboru ministerstva školství, byl významným znalcem umělecké minulosti Prahy. PhDr. Emanuel Poche, DrSc. (1903--1987), historik umění, vedoucí pracovník četných institucí a rad vztahujících se k umění, vědecký redaktor Uměleckých památek Čech, Uměleckých památek Prahy a edice Čtvero knih o Praze.