Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Wirth Zdeněk – Merhout Cyril

Wirth Zdeněk – Merhout Cyril

PhDr. Zdeněk Wirth (1878 -1961), bývalý přednosta kulturního odboru ministerstva školství, byl významným znalcem umělecké minulosti Prahy. Cyril Merhout (1881-1955), učitel, přednosta Památkového úřadu, kulturní historik, autor řady monografických publikací o osobnostech českých dějin (J. A. Komenský), různých lokalitách (Hrad Okoř; Jenštejn, hrad a městečko) a pragensií (Ostrov Kampa, Tři malostranské procházky, Valdštejnský palác aj.).