Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Wachtelová Gretel – Strachanová Claudia

Wachtelová Gretel – Strachanová Claudia

Gretel Wachtelová se narodila v Hamburku roku 1915. Po válce odešla za svým manželem, britským důstojníkem, do Anglie, kde žila až do své smrti roku 2005. Claudia Strachanová odešla roku 1993 z rodného Německa do Anglie. Na Gretlině příběhu zde pracovala devět let.