Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Vogeltanz Jan – Hus Miroslav – Polák Milan

Vogeltanz Jan – Hus Miroslav – Polák Milan