Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Steinhardt Paul J – Turok Neil G.

Steinhardt Paul J – Turok Neil G.

Paul J. Steinhardt je einsteinovský profesor přírodních věd a teoretické fyziky na Princetonské univerzitě. Po studiu na Kalifornském technickém institutu a doktorátu na Harvardově univerzitě působil na Pensylvánské univerzitě. Je známý svými pracemi v kosmologii, kde vyvíjel teorie kosmické inflace a kvintesence. Dnes se zaměřuje na bránovou kosmologii, speciálně na ekpyrotické a cyklické modely vesmíru. Neil G. Turok (1958) po studiu v Cambridgi a v Santa Barbaře pracoval ve Fermilabu v Chicagu. V roce 1992 mu Fyzikální ústav za přínos k teoretické fyzice udělil medaili Jamese Clerka Maxwella. Od roku 19994 působí na Princetonské univerzitě.