Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Slavíčková Hana – Joza Petr

Slavíčková Hana – Joza Petr

Hana Slavíčková je odbornou pracovnicí Státního oblastního archivu Litoměřice - pracoviště Děčín - a všestranně se podílí na odborné prezentaci historie Děčína a příslušného regionu. Mimo jiné je autorkou výpravných publikací o dějinách Hřenska a povodí Kamenice, jež vyšly i v německém jazyce. Petr Joza je odborným pracovníkem téže instituce a rovněž publikoval řadu příspěvků k historii severních Čech.