Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Preclík Vladimír – Just Vladimír

Preclík Vladimír – Just Vladimír

Sochař, malíř a spisovatel Vladimír Preclík. Narodil s v květnu 1929 v Hradci Králové. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu sochařsko - kamenickou v Hořicích a Vysokou školu umělecko - průmyslovou v Praze. V roce 1992 spoluzaložil Fakultu výtvarného umění VUT Brně a stal jejím prvním děkanem. Od roku 1958, kdy začal vystavovat na veřejnosti, uspořádal přes sedmdesát samostatných výstav. Kritik, spisovatel, divadelník Vladimír Just. Narodil se v květnu 1946 v Praze. Spolu s bratrem Jiřím napsal několik divadelních her. V devadesátých letech publikoval celou řadu knih, z nichž nejznámější jsou nepochybně jeho Slovníky floskulí.