Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Pokorný Vladimír – Novák Ivo

Pokorný Vladimír – Novák Ivo

Vladimír Pokorný je zkušený encyklopedista, sběratel a editor, podílel se na vydání vícesvazkového Zahradnického slovníku naučného (ÚZPI Praha), v Pasece vyšla příručka Atlas brouků