Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Papoušek Vladimír – Tureček Dalibor

Papoušek Vladimír – Tureček Dalibor

Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (1957) přednáší dějiny literatury 20. stol. na katedře bohemistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se metodologickými problémy interpretace literárního díla a metodologií literárních dějin. Je autorem knih Egon Hostovský, Česká literatura v Chicagu a Trojí samota ve velké zemi. Prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (1957) přednáší literaturu 19. stol. na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dosud vydal knihy Rozporuplná sounáležitost a Ivan Olbracht a jižní Čechy