Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Pafko Pavel – Králík Jan

Pafko Pavel – Králík Jan

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (1940) se narodil v Bratislavě, vystudoval v Praze Fakultu všeobecného lékařství UK (1963), kde také začal svoji profesní dráhu. Profesorem byl jmenován v roce 1991, přednostou III. chirurgické kliniky 1. LF UK FN Motol se stal o rok později. Do veřejného povědomí se dostal v roce 1996, kdy operoval prezidenta Václava Havla. V České republice zavedl v roce 1997 transplantaci plic. Ve svých sedmdesáti letech ukončil vedení kliniky a nadále na plný úvazek už „jenom“ operuje. Je nadšený cyklista a plavec, rád si chodí zaběhat, občas se sveze na některém ze svých historických motocyklů nebo na vysokém kole. Na dění ve zdravotnictví reaguje články, které zveřejňuje v MF Dnes a Právu. Jan Králík (1954) se narodil v Praze. Pracoval v různých periodikách, z toho devět let ve Světě motorů. Od roku 1985 působí ve svobodném povolání. Je autorem více než třiceti publikací, které se věnují historii techniky, zejména motorizmu. Úzce spolupracuje s Národním technickým muzeem, pravidelně přispívá do časopisu Motor Journal. Více na www.jankralik.cz