Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Novotný Robert – Šámal Petr

Novotný Robert – Šámal Petr

Mgr. Robert Novotný, Ph.D. (1974) pracuje v Centru medievistických studií AV ČR a UK. Zabývá se zejména sociálními dějinami pozdního středověku, je autorem řady studií k husitství a problematice šlechty. Podílel se edičně na vydání knih Tschechische Mittelalterforschung (2003), Evropa a Čechy na konci středověku (2004) a Přemyslovci. Budování českého státu (2009). Je výkonným redaktorem časopisu Studia mediaevalia Bohemica. PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (1972) je vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., zabývá se především poválečným myšlením o literatuře, kulturou českého stalinismu a literární cenzurou. Je spoluautorem Dějin české literatury 1945–1989, v roce 2009 vydal knihu Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých 20. století. Od roku 2003 působí jako šéfredaktor časopisu pro literární vědu Česká literatura.