Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Müller, Karel – Šopák, Pavel

Müller, Karel – Šopák, Pavel

PhDr. Karel Müller (1958) je historikem a ředitelem Zemského archivu v Opavě. Odborně se věnuje písemným pramenům k dějinám Slezska a severní Moravy a zvláště heraldice a sfragistice. Je spoluredaktorem nejnovějších dějin Opavy i periodika Opava, Sborník k dějinám města, autorsky se podílel též řadě dalších publikací o opavské historii. Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (1970) je historikem umění a působí na Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě. Věnuje se kulturně-historickým dějinám Moravy a Slezska 19. a 20. století se specializací na urbanistický a architektonický vývoj. K těmto tématům publikoval několik monografií a četné studie, často zaměřené právě na Opavu.