Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Morávková Svatava – Nováková Anna

Morávková Svatava – Nováková Anna

Svatava Morávková (1953) vystudovala češtinu a divadelní vědu na FF MU v Brně. Pracovala jako knihovnice, novinářka a několik let působila jako dramaturgyně v literárně-dramatické redakci brněnského studia českého rozhlasu. V současnosti je redaktorkou internetového magazínu o bydlení. Anna Nováková (1921) vystudovala češtinu a ruštinu na FF UK v Praze. Věnovala se pak převážně překládání z ruštiny (L. N. Tolstoj, I. S. Turgeněv, N. V. Gogol, A. P. Platonov, A. I. Solženicyn, B. Okudžava aj.) V posledních letech spolupracovala na překladech povídkových výborů německých pražských autorů J. Urzidila a H. Graba. Pochází ze Zábřeha na Moravě stejně jako Welzl a pamatuje si z dětství i „živého" Welzla při jeho krátké návštěvě rodiště v roce 1929. Na soupisu welzlian pracovala v letech 1997 - 2002 a vydala je pak jako bibliografickou příručku.