Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Lenderová Milena – Rýdl Karel

Lenderová Milena – Rýdl Karel

Historička Milena Lenderová, vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice a působí na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměruje se na dějiny ženy v kontextu jejich každodennosti. Je autorkou řady úspěšných knih, např. K hříchu i k modlitbě (cena Mladé fronty za rok 1999), Zdenka Braunerová apod. Karel Rýdl je profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice. Předmětem jeho zájmu jsou dějiny školství.