Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Langer Jiří – Kuča Karel

Langer Jiří – Kuča Karel