Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Kozák Roman – Šlégr Vladislav – Hajník Roman

Kozák Roman – Šlégr Vladislav – Hajník Roman

Roman Hajník (1968) vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor čeština-němčina. Od roku 1992 je učitelem na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické ve Vimperku. Roman Kozák (1965) je zaměstnán u Správy železniční a dopravní cesty jako výpravčí a dispečer železniční stanice Volary. Je autorem pohádek a publikací věnovaných historii města, regionu a šumavských železnic. Vladislav Šlégr (1977) pracuje u Správy železniční dopravní cesty jako výpravčí a dispečer železniční stanice Vimperk. Je autorem několika publikací a výstav o historii železniční dopravy na Šumavě.