Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Kotyzová Ilona – Kotyza Oldřich

Kotyzová Ilona – Kotyza Oldřich

PhDr. Ilona Kotyzová (1963) působí jako archivářka ve Státním okresním archivu Litoměřice. PhDr. Oldřich Kotyza (1963) působí jako archeolog v Oblastním muzeu v Litoměřicích, kde zastává funkci zástupce ředitelky.