Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Kocourková Květoslava – Vilím Karel

Kocourková Květoslava – Vilím Karel

PhDr. Květoslava Kocourková (1945) vystudovala obor archivnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích pracovala ve Vojenském historickém archivu v Praze a od poloviny sedmdesátých let působí ve Státním okresním archivu v Teplicích. Zabývá se regionálními dějinami Teplicka a obdobím 2. světové války. PhDr. Karel Vilím absolvoval filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, dnes působí jako pracovník Státního okresního archivu v Teplicích. Zabývá se vojenskými dějinami a regionální historií Teplicka.