Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jordánková Hana – Sulitková Ludmila

Jordánková Hana – Sulitková Ludmila

PhDr. Hana Jordánková (1955), historička, archivářka; zaměřuje se na středověká a raně novověká města, hlavně na Brno. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (1946), archivářka, historička se zaměřením na medievistiku, pomocné vědy historické, dějiny měst ve středověku a raném novověku s přednostním zaměřením na města královská a z moravských na Brno.