Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Hlaváček Petr – Pachner Jaroslav

Hlaváček Petr – Pachner Jaroslav

Petr Hlaváček (1974) vystudoval historii a filozofii na FF UK v Praze a na univerzitě v Bernu ve Švýcarsku. Věnuje se kulturním a náboženským dějinám středověku a raného novověku. Jaroslav Pachner (1955) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Dlouhodobě spolupracuje s Oblastním muzeem Chomutov a Státním okresním archivem v Kadani.