Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Hajzlerová Irena – Matroszová Veronika

Hajzlerová Irena – Matroszová Veronika

Veronika Matroszová (*1971) Absolventka oboru historie-muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1995 pracuje jako archivářka v Zemském archivu v Opavě – Státním okresním archivu Karviná. Je autorkou publikace Českoslovenští legionáři – Rodáci a občané okresu Karviná, monografie o obci Albrechtice a autorkou či spoluautorkou průvodců po výstavách pořádaných okresním archivem. Irena Hajzlerová (*1957) Absolventka odborné historie Univerziry J. E. Purkyně v Brně. Od roku 1994 pracuje jako ředitelka Státního okresního archivu Karviná. Je autorkou monografií Kapitolky z historie Petřvaldu, Pohledy do Petrovic u Karviné, Dětmarovice, Dolní Lutyně 1305–2005, Petrovice u Karviné a spoluautorkou průvodců k výstavám pořádaným okresním archivem, jako byl např. Zaniklý svět - historie staré Karvinné, a Fryštát v archivních dokumentech.