Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Fencl Pavel – Koutná Jana – Kubů František – Mager

Fencl Pavel – Koutná Jana – Kubů František – Mager

Mgr. Pavel Fencl (1949), ředitel Prachatického muzea, věnuje se historii Prachaticka. Mgr. Jana Koutná (1972), ředitelka Státního okresního archivu v Prachaticích, zabývá se městskými a měšťanskými dějinami 17. a 18. století a regionální historií. PhDr. František Kubů (1953), historik Prachatického muzea, specialista na středověké německé dějiny a na dějiny Zlaté stezky. MUDr. Jan Antonín Mager (1941) , emeritní primář chirurgického oddělení prachatické nemocnice, držitel Ceny města Prachatice 2005, přední český genealog.