Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Cogan Miroslav – Babík Michal

Cogan Miroslav – Babík Michal

PhDr. Michal Babík (1980) vystudoval historii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2005 pracuje v Muzeu Českého ráje v Turnově jako historik. V rámci svého zaměstnání se zabývá dějinami Turnova a Českého ráje. Centrem jeho zájmu jsou také dějiny evropské integrace, o kterých publikoval několik studií. PhDr. Miroslav Cogan (1955) vystudoval dějiny umění a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, pracoval v Krajském středisku státní památkové péče v Pardubicích, od roku 1981 působí v Muzeu Českého ráje v Turnově. Věnuje se starému i současnému regionálnímu výtvarnému umění, zpracování drahokamů a šperkařství, pořádá mezinárodní šperkařská sympozia. Je autorem textové části knihy Turnov, Český ráj (2001).