Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Chrastilová Jiřina – Prokop Ivan

Chrastilová Jiřina – Prokop Ivan

PhDr Jiřina Chrastilová, absolventka FF UK, obor historie-archivnictví, od roku 1979 zaměstnána v Pražské informační službě - útvar vlastivědný. Autorka publikací Praha renesanční, Praha gotická, Praha románská, dále pak autorka textu pro publikaci Židovské cesty na Plzeňsku. Spoluautorka publikace Průvodce Prahou a českými městy. Ivan Prokop je původním povoláním reprodukční grafik, nyní působí jako nezávislý fotograf a výtvarník.