Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Čapková Kateřina – Frankl Michal

Čapková Kateřina – Frankl Michal

Kateřina Čapková se zabývá dějinami Židů ve střední Evropě v 19. a 20. století. O národní identitě Židů v Čechách v letech 1918-1938 jí vyšla kniha Češi, Němci, Židé? (Paseka 2005). Přednáší moderní židovské dějiny na New York University v Praze a v rámci svého výzkumu pro Institut Terezínské iniciativy se v posledních letech soustředila na problematiku židovských uprchlíků v Československu ve třicátých letech 20. století. Michal Frankl se věnuje dějinám českého antisemitismu, moderním židovským dějinám a československé uprchlické politice. Je autorem knihy „Emancipace od židů“ (Paseka 2008). Od roku 1995 spolupracuje s Institutem Terezínské iniciativy a přednáší o židovských dějinách a holocaustu pro CET Jewish Studies, Undergraduate Program in Central European Studies a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 2008 je vedoucím oddělení holocaustu v Židovském muzeu v Praze.