Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bůžek Václav – Hrdlička Josef – Král Pavel – Vybír

Bůžek Václav – Hrdlička Josef – Král Pavel – Vybír

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (1959), je vedoucím Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; kromě vědeckých studií týkajících se českých a středoevropských dějin raného novověku vydal knihu Rytíři renesančních Čech; je také spoluautorem knihy Dvory velmožů s erbem růže. Mgr. Josef Hrdlička, Dr. (1972), pracuje v Historickém ústavu Jihočeské univerzity; je spoluautorem knihy Dvory velmožů s erbem růže. Mgr. Pavel Král (1972) působí v Historickém ústavu Jihočeské univerzity. Mgr. Zdeněk Vybíral (1971) pracuje v Husitském muzeu v Táboře.