Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bernhardt – Domanická – Domanický

Bernhardt – Domanická – Domanický

Tomáš Bernhardt (1968) pracuje v Západočeském muzeu v Plzni. Zabývá se především historií Plzně v 19. a 20. století s přesahem do starších období. K tématu publikoval několik studií, účastnil se přípravy kolektivních publikací a výstav. Jana Domanická (1982) vystudovala Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2008 pracuje v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Plzni. Zabývá se také historií památkové péče v regionu, publikovala několik textů a podílela se na přípravě několika knih. Petr Domanický (1973) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je kurátorem nově založené sbírky architektury Západočeské galerie v Plzni. Zabývá se historií urbanismu a architektury 19. a 20. století v jihozápadních Čechách, v oboru publikoval řadu článků a podílel se na přípravě několika knih a výstav.