Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bergoglio Jorge – Skorka Abraham

Bergoglio Jorge – Skorka Abraham

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. V roce 1969 byl vysvěcen na kněze, v roce 1992 byl jmenován biskupem, o šest let později arcibiskupem a v roce 2001 dosáhl hodnosti kardinála. Dne 13. března roku 2013 se stal papežem a přijal jméno František. Abraham Skorka se narodil 5. července 1950 v Buenos Aires. V roce 1979 získal na Buenosaireské univerzitě titul doktora chemických věd. Během studií v Latinskoamerickém rabínském semináři a Židovském americkém teologickém semináři se zaměřil na rabínskou literaturu, Bibli a hebrejské právo. Je autorem celé řady knih z oblasti přírodních věd i duchovních nauk. Působí jako rektor Rabínského semináře a je rabínem společenství Benei Tikva v Buenos Aires.