Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bendová Eva – Václav Hájek

Bendová Eva – Václav Hájek

Historička umění Eva Bendová (1976) pracuje od roku 2005 jako kurátorka moderní kresby a grafiky v Národní galerii. Je autorkou nebo spoluautorkou řady publikací a výstav věnovaných kulturním dějinám a vizuálnímu umění 19. a 20. století, například Pražské kavárny a jejich svět (Paseka 2008), Proměny Williama Hogartha: nezřízenost bídy (2012), Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století (2016), Klemm & Thiemann. Moderní dřevořez v Praze, kolem 1905 - 1908 (2016). Václav Hájek (1974) vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se věnuje teorii umění a reklamy. Píše teoretické texty o vztahu umění a populární vizuální kultury - toto téma reflektoval třeba ve svých knihách Jak rozpoznat odpadkový koš: Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře (2011) a Politizující kovář Karla Purkyně, Realismus, (auto)portrét, alegorie (2015). Rád se prochází, vysedává v kavárnách a knihovnách. Teoretické studie publikuje v různých periodikách (Dějiny a současnost, A2, Flash Art) a na svých blozích.