Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bendová Eva – Dvořák Tomáš – Hrodek Dominik – Koří

Bendová Eva – Dvořák Tomáš – Hrodek Dominik – Koří

Eva Bendová, Tomáš Dvořák, Dominik Hrodek, Šárka Kořínková. Autoři jsou absolventy FF UK v Praze.