Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bělina Pavel – Fučík Josef

Bělina Pavel – Fučík Josef

PhDr. Pavel Bělina, CSc. (1948). Historik a překladatel. Autor knih Generál Laudon (Panorama 1993), Kolín (Paseka 1997), hlavní autor 10. dílu Velkých dějin zemí Koruny české. 1740-1792 (Paseka 2002), spoluautor Dějin zemí koruny české (Paseka 1992), Dějin evropské civilizace (Paseka 1999), Dějin Prahy (Paseka 1998) a řady dalších historiografických publikací. Zabývá se dějinami českých zemí, habsburské monarchie a mezinárodních vztahů v raném novověku. Ing. Josef Fučík (1933), absolvent Vojenské akademie v Brně. Dlouhodobě se zabývá studiem středoevropského vojenství 19. a 20. století. Je autorem knih Soča (Isonzo) 1917, Piava 1918 a spoluautorem publikace Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918.