Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Baštecká Lydia – Trenčanská Barbora

Baštecká Lydia – Trenčanská Barbora

Lydia Baštecká (1948) vystudovala archivnictví na FFUK. Zabývá se dějinami severovýchodních Čech. Je spoluautorkou knihy Náchod (2004), autorkou edice kronik Jak se žilo na kladském pomezí (2004) a knihy Náchod z edice Zmizelé Čechy (2009), rediguje archivní sborník Stopami dějin Náchodska (od 1995). Barbora Trenčanská (1976) vystudovala obor učitelství pro střední školy dějepis – občanská nauka na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Pracovala jako odborná archivářka ve Státním okresním archivu v Pardubicích, od roku 2003 je zaměstnána v Muzeu Broumovska v Broumově. Zabývá se regionálními dějinami Broumovska.